ขนาดตัวอักษร |    
S2.1.1 ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบของกรมบัญชีกลาง

Data source cannot be displayed.
S2.1.1 ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ab0814bd-a8fe-43aa-a359-3103559f3e10
คำสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ (พด.)
อีเมลผู้ติดต่อ passadu.contract@tmd.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการอัพเดท/เปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
กลุ่มบริหารพัสดุ (พด.)
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2007-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-04-29
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-31 ต.ค. 58
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-31 ก.ค. 58
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-30 มิ.ย. 58
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565