ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการให้ทุนวิจัยจากสถาบันของส่วนงานบันฑิตศึกษา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook   twiter

เป็นข้อมูลการให้ทุนพร้อมระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ทุนที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ดำเนินให้ทุนในห้วงเวลาที่ผ่านมา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการให้ทุนวิจัยจากสถาบันของส่วนงานบันฑิตศึกษา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f286b735-3875-4c26-b433-4817a2745414
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาว สุนันทา โทวระ
อีเมลผู้ติดต่อ Sunantha.t@dti.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License