ข้อมูลผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมธุรกิจพลังงาน
facebook   twiter

ข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล การได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 โดยแสดงเลขที่ใบอนุญาต,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d35c84bd-5c28-4306-8331-90e5ae08f54c
คำสำคัญ ผู้ค้าน้ำมัน ผู้ค้ารายใหญ่ ม.7 มาตรา 7
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มอนุญาตและทะเบียน
อีเมลผู้ติดต่อ license@doeb.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน mis
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.doeb.go.th/info/data/dataoil/1-m7-67.xls
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-04-30
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แสดงข้อมูลเลขที่ใบทะเบียน,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน, วันที่ประสงค์แจ้งเลิกประกอบกิจการ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ข้อมูลดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 โดยแสดงเลขที่ใบทะเบียน,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
แสดงข้อมูลวันที่รับแจ้ง, เลขที่ใบทะเบียน,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน, รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง (รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls