ขนาดตัวอักษร |    
Production, Supply and Distribution
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

คำอธิบาย

FAS’s PSD Online data for those commodities published in the WASDE Report are reviewed and updated monthly by an interagency committee chaired by USDA’s World Agricultural Outlook Board (WAOB), and consisting of: the Foreign Agricultural Service (FAS), the Economic Research Service (ERS), the Farm Service Agency (FSA), and the Agricultural Marketing Service (AMS).

The international portion of the data is updated with input from agricultural attachés stationed at U.S. embassies around the world, FAS commodity analysts, and country and commodity analysts with ERS. The U.S. domestic component is updated with input from analysts in FAS, ERS, the National Agricultural Statistical Service, and FSA. Interagency work on the database is carried out under the aegis of the WAOB.

The official USDA supply and use data is published monthly in: WAOB, World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE); in the foreign agricultural commodity circular series issued by FAS; and in the regional situation and outlook reports and monthly commodity newsletters of ERS (see keywords Crops and Animal Products) data for horticultural products are usually published twice a year.

การเข้าถึงข้อมูล

สามารถเข้าถึงได้จาก https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home

Data source cannot be displayed.
Production, Supply and Distribution
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dc0b4e03-7c26-40b4-9024-e7f1091e2f53
คำสำคัญ การผลิต การใช้ประโยชน์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 26 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ Foreign Agricultural Service, USDA
อีเมลผู้ติดต่อ AgBangkok@usda.gov
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา Foreign Agricultural Service, USDA
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-09
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1960
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2022
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
json xlsx url
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
json xlsx
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx url pdf