ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5b97da4e-25ed-4e21-bedf-c341601b50cd
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ มะเร็งปอด รังสีรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ อัตราป่วยตาย โรคมะเร็ง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 2 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (ทะเบียนมะเร็ง)
อีเมลผู้ติดต่อ contact@ccc.in.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ตัวชี้วัดกรมการแพทย์
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1/ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-04-21
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-05-09
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2019
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2020
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • สถานภาพสมรส
  • ศาสนา
  • อาชีพ
  • อื่นๆ
ตำแหน่งอวัยวะที่เป็นโรคมะเร็ง
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ MODEL รูปแบบการจัดบริการเพื่อรับการจัดสรร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2561 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565