ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อส่วนราชการระดับกระทรวง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

ชุดข้อมูลรายชื่อส่วนราชการระดับกระทรวง ในรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวย่อภาษาอังกฤษ

Data source cannot be displayed.
รายชื่อส่วนราชการระดับกระทรวง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0af53def-2038-4013-8700-fc8658a773f8
วันที่สร้างชุดข้อมูล 14 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศ
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ ministry ชื่อกระทรวง ชื่อกระทรวงภาษาอังกฤษ ตัวย่อ ตัวย่อกระทรวง ตัวย่อชื่อกระทรวง รายชื่อกระทรวง
ชื่อผู้ติดต่อ นลิน นิลผึ้ง
อีเมลผู้ติดต่อ nalin.n@opdc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License