ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 -ปัจจุบัน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนยุติธรรม
facebook   twiter

เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 -ปัจจุบัน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล cd5cc4c3-2cc9-47d8-84f7-3d6e950bf340
วันที่สร้างชุดข้อมูล 19 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ป้ายกำกับ คำขอรับความช่วยเหลือ กองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ justicefund@moj.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 มีนาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กรกฎาคม 2563  
api