ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนยุติธรรม
facebook   twiter

เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d3241bdc-a6e2-4507-9dfb-2de48989a1a2
วันที่สร้างชุดข้อมูล 15 มิถุนายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ป้ายกำกับ ข้อมูลคำขอกองทุนยุติธรรม คำขอรับความช่วยเหลือ กองทุนยุติธรรม
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ justicefund@moj.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มีนาคม 2564  
api