ขนาดตัวอักษร |    
โครงการ พัฒนาเกณฑ์และทดสอบเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 2557
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม OTOP ประจำปีงบประมาณ 2557  ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ชื่อสถานประกอบการ - ชื่อประเภทสินค้า & ประเภทผลิตภัณฑ์ - รายชื่อผู้ติดต่อ - เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ

Data source cannot be displayed.
โครงการ พัฒนาเกณฑ์และทดสอบเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 2557
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 01b8d668-a6ec-4642-80a7-0238f3e95573
วันที่สร้างชุดข้อมูล 30 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ computercenter@deqp.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License