กองทุนแม่ของแผ่นดิน_ปี2559 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กองทุนแม่ของแผ่นดิน_ปี2559
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Data source cannot be displayed.
กองทุนแม่ของแผ่นดิน_ปี2559
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 78e96d06-7688-46c9-8a83-13c1dd9acd79
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ กองทุนแม่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนปัญญา ทุนศรัทธา ยาเสพติด เงินขวัญถุง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายเสนาะ แสงมณี
อีเมลผู้ติดต่อ snor890@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดพื้นฐานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนต่อต้านยาเสพติด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
รายละเอียดเงินกองทุนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv