ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งนำเข้าสินค้า ค้นหาจากพิกัดศุลกากร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เป็นข้อมูลที่ประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ค้นหาโดยระบุพิกัดศุลกากร จะเป็นข้อมูลมูลค่าการนำเข้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐจากประเทศต่าง ๆ จำแนกตามสินค้าตามพิกัดศุลกากร (2,4,6,8,12 Digits) โดยกำหนดปี เดือน ประเทศ และจำนวนหลัก(Digits) ที่ต้องการ โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีการเก็บสถิติไว้เป็นรายเดือน เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานในการนำไปใช้งานต่อ ตัวอย่าง ข้อมูลสำหรับค้นหา ปี เช่น 2017 เดือน เช่น ธันวาคม รหัสสินค้าตามพิกัดศุลกากร 8 หลัก เช่น 10063040

Data source cannot be displayed.
แหล่งนำเข้าสินค้า ค้นหาจากพิกัดศุลกากร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 07fc4b1c-0aa2-4f03-af29-a53caa7f70d4
วันที่สร้าง 1 มิถุนายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ การค้า นำเข้า รายประเทศ สถิติ ส่งออก
ชื่อผู้ติดต่อ นายภาณุพันธ์ เชื้อแถว
อีเมลผู้ติดต่อ phanuphanc@moc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
Height Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 เมษายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562
30 กรกฎาคม 2563  
csv
ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562
30 กรกฎาคม 2563  
csv
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
24 กรกฎาคม 2563  
pdf