ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมป่าไม้
facebook   twiter

เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5addc8ea-9974-4342-b3de-de739cd03900
วันที่สร้างชุดข้อมูล 7 มิถุนายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ ปี พื้นที่ป่าไม้ รายจังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้ (025797584)
อีเมลผู้ติดต่อ spinna.onpeng@forest.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 สิงหาคม 2564  
pdf xlsx
พื้นที่ป่าไม้แยกตามปี พ.ศ. 2558 (xlsx)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายสิทธิ ตามเขต รายจังหวัด รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย :...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มิถุนายน 2564  
xlsx