รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2539 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2539
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวิชาการของประเทศ โดยให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ สกว. ยังพัฒนาความเข้มแข็งของนักวิจัยและสถาบันวิจัย โดยให้ทุนหลายประเภท รวมทั้งทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัย และทุนส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายการวิจัย           ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส ให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงและเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต ผู้ที่ได้รับทุนนี้ เรียกว่า เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นอกจากจะเป็นผู้มีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ต่อไปอีก รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปอีกในอนาคต

Data source cannot be displayed.
รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2539
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7054c0f0-33d2-48eb-a11b-b60299f59613
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ นักวิจัยชาวไทย นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 1 กันยายน 2559
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐนันท์ เลิศศิริ
อีเมลผู้ติดต่อ natthanan@trf.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx