ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายชื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล cdb3bc75-8132-4418-bc98-36b2629cbe49
วันที่สร้างชุดข้อมูล 11 มกราคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ กงสุลใหญ่ ข้อมูล รายชื่อเอกอัครราชทูต
ชื่อผู้ติดต่อ นายปรัชญา เพ็ชรแสงศรี
อีเมลผู้ติดต่อ pr.pedsangsri@mfa.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 มีนาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
สรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx csv
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv