ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6a157ca1-0c6a-4560-bb68-7b17091545c0
วันที่สร้าง 25 พฤษภาคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
ป้ายกำกับ นอกราชอาณาจักร นอกเขต ผลคะแนน ออกเสียงประชามติ เลิอกตั้ง ใช้สิทธิ์
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (0853381416)
อีเมลผู้ติดต่อ dav@ect.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
Height Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550
25 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557
24 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2548
25 พฤษภาคม 2560  
csv