ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไป ของประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไปของประเทศไทยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM-EB ประกอบด้วย รายชื่อโครงการ ข้อมูลพิกัด ประเภทโครงการ (ตามที่ CDM-EB กำหนด) เทคโนโลยี/กิจกรรม ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2e/y) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จริง (tCO2e)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไป ของประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9d8b9a9d-b706-4920-aa1f-9c137630db62
วันที่สร้างชุดข้อมูล 30 สิงหาคม 2561
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (021419837)
อีเมลผู้ติดต่อ info@tgo.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License