ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำท่าจีน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมควบคุมมลพิษ
facebook   twiter

ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำท่าจีน  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   เดิมบางนางบวช นครชัยศรี         ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ ข้อมูลหมายเลขสถานี (locationid) ข้อมูลวันที่-เวลา (thaidate) ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) (value2) หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้า (EC) (value3) หน่วย ไมโครซีเมนต์ ผลการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำ (Temp) (value4) หน่วย องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดความขุ่น (Terbid) (value5) หน่วย NTU สถานการณ์คุณภาพน้ำ (statenote)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำท่าจีน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b85155fb-3fdc-41a8-b0af-2f841d6e8d23
วันที่สร้างชุดข้อมูล 29 ตุลาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ real-time
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ palawut.n@pcd.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2564  
rar
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xml
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   บ้านโป่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv xml