ขนาดตัวอักษร |    
นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
facebook   twiter

ผ้าไทย เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมประจำชาติ และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติ ในการรู้จักทำเครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของคนไทย นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ประกอบการผ้าไทยทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - สถานที่ประกอบการ/ผู้จัดการ - ประเภทกิจการ - ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร -ตรานกยูงพระราชทาน    

Data source cannot be displayed.
นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 008ba394-a914-4fe5-8a0e-7a771ae675ad
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ ผู้ประกอบการ ผ้าไทย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 ตุลาคม 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กระทรวงวัฒนธรรม (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ itmculture@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบริษัทร้านรังไหม เส้นไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม และผ้าไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
ข้อมูลบริษัท ห้างร้าน ที่เข้าร่วมขอทุนและดำเนินการกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงรายชื่อบริษัทที่ดำเนินการขอทุนและร่วมสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลรายละเอีดยของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv