ขนาดตัวอักษร |    
นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
facebook   twiter

ผ้าไทย เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมประจำชาติ และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติ ในการรู้จักทำเครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของคนไทย นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ประกอบการผ้าไทยทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - สถานที่ประกอบการ/ผู้จัดการ - ประเภทกิจการ - ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร -ตรานกยูงพระราชทาน    

Data source cannot be displayed.
นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 008ba394-a914-4fe5-8a0e-7a771ae675ad
วันที่สร้างชุดข้อมูล 12 ตุลาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ ผู้ประกอบการ ผ้าไทย
ชื่อผู้ติดต่อ กระทรวงวัฒนธรรม (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ itmculture@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 มีนาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xlsx
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ประจำเดือนกันยายน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xlsx