ขนาดตัวอักษร |    
Digital Object Identifier (DOI) ประเภทวิทยานิพนธ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

รหัสมาตรฐานประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier – DOI)  (ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำศัพท์ว่า ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)) ที่ทำหน้าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ถาวรเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลได้แม้มีการเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ก็ตาม ไม่เพียงกำหนดรหัสดีโอไอให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศทางการวิจัยที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล แต่ วช. ยังเปิดกว้างให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรหัสดีโอไอให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน

Data source cannot be displayed.
Digital Object Identifier (DOI) ประเภทวิทยานิพนธ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 34ef3398-637d-40e2-929f-6da5d1ae8681
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 26 ตุลาคม 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายภูวเนตร ช่วยเลื่อม (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ phuwaneat.c@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง