ข้อมูลสรุปผลการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบ Infographic - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสรุปผลการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบ Infographic
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ผลการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบ Infographic

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสรุปผลการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบ Infographic
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9929fc5d-3876-4eb2-950b-14f5eee227c6
คำสำคัญ Infographic ผลการศึกษาฝึกอบรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 ตุลาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาในประเทศ และกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาต่างประเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ bmaspk03@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ส่วนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://webportal.bangkok.go.th/training/page/sub/27518/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-07-20
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-07-20
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
Infographic ในแต่ละจุดเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
jpeg