ขนาดตัวอักษร |    
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
facebook   twiter

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562

Data source cannot be displayed.
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ac57efbe-fa8d-496a-a749-24bce0173d06
วันที่สร้างชุดข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ป้ายกำกับ ภาครัฐบาล
ชื่อผู้ติดต่อ โสภา บุญยืน
อีเมลผู้ติดต่อ sopa_k@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
pdf