ขนาดตัวอักษร |    
ลงพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง การปรับปรุงคูกั้นช้าง และสร้างรั้วกั้นช้าง ท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
facebook   twiter

การปรับปรุงคูกั้นช้าง และสร้างรั้วกั้นช้าง ท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

Data source cannot be displayed.
ลงพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง การปรับปรุงคูกั้นช้าง และสร้างรั้วกั้นช้าง ท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a7d61368-9c2b-4fd4-9782-e9fa60468e5d
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว
ป้ายกำกับ คูกั้นช้าง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวพชรพินทร์ ภู่เพชร
อีเมลผู้ติดต่อ sakaeo0014.1@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
jpg
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัดสระแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
jpg