ขนาดตัวอักษร |    
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
facebook   twiter

ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น

Data source cannot be displayed.
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b332e6b6-f4a3-4077-bcdf-d6c64cb5b66c
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว
ป้ายกำกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวพชรพินทร์ ภู่เพชร
อีเมลผู้ติดต่อ sakaeo0014.1@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กันยายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัดสระแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
jpg
การปรับปรุงคูกั้นช้าง และสร้างรั้วกั้นช้าง ท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
api