ข้อมูลการอบรม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการอบรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลการอบรมของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตพระนคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการอบรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 76f62d3d-9c52-4df0-85d8-635076ef57d2
คำสำคัญ อบรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 1 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
อีเมลผู้ติดต่อ pranakorn_bkk@hotmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
บุคคล
แหล่งที่มา หน่วยงานจัดเก็บเอง
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-04-24
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xlsx csv