หน่วยบริการสุขภาพ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
หน่วยบริการสุขภาพ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
facebook   twiter

จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน เวลาตามตริง

Data source cannot be displayed.
หน่วยบริการสุขภาพ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 66721c01-1fb8-4a4b-83af-9d240161f575
คำสำคัญ Hcode Hospital Code จำนวนหน่วยบริการสุขภาพ รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักดิจิทัลสุขภาพ/กลุ่มพัฒนาข้อมูลสุขภาพดิจิทัล/งานข้อมูลสุขภาพดิจิทัล2
อีเมลผู้ติดต่อ data.hcode@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา หน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://hcode.moph.go.th/dashboard/filter/health_offices/
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง