ขนาดตัวอักษร |    
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเหตุ : สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย(สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 2554-2556 สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2557-2558 สำรวจโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ทั้งนี้ในการสำรวจใช้กรอบการวิจัยต่างกันจึงไม่สามารถนำข้อมูล 2554-2556 เปรียบเทียบข้อมูล 2557-2558 ได้ ปี 2560 ไม่มีข้อมูล วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398

Data source cannot be displayed.
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f4e63979-a50b-4856-a535-5a8af4c99784
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเหตุ : สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย วันที่ปรับปรุง : 08/10/2018 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv