ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
facebook   twiter

พื้นที่ที่มีการขอรับบริการฝนหลวงทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการขอรับบริการฝนหลวงผ่านทางช่องทางต่างๆ

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5872d8b7-e272-472a-bf5d-3f794d6f656a
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ พิกัด
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ พื้นที่ขอฝน พื้นที่ขอฝนหลวง พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง พื้นที่ต้องการฝน พื้นที่ต้องการฝนหลวง
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License