ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน จากการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

Data source cannot be displayed.
พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 24919164-fb9b-4e7a-ac99-108a1b6acd78
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ อำเภอ
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ พื้นที่ทำฝน พื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวง เป้าหมายทำฝน เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวง
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License