ขนาดตัวอักษร |    
ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
facebook   twiter

ผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการขอรับบริการฝนหลวงจากผู้รับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 03962ffd-4392-4bed-a657-a86a423ea3e1
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ไม่มี
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ ความพอใจทำฝน ความพอใจฝนหลวง ความพึงพอใจการขอรับบริการฝนหลวง ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License