ขนาดตัวอักษร |    
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
facebook   twiter

ผลการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน

Data source cannot be displayed.
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 118aa4ea-3ee0-4a58-bfdd-4b8c92647623
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ ผลการทำฝน ผลการทำฝนหลวงประจำปี ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มิถุนายน 2564  
api pdf