ขนาดตัวอักษร |    
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
facebook   twiter

แผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 649a412c-7794-440d-b937-70ba846846d6
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ แผนทำฝน แผนทำฝนหลวงประจำปี แผนปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License