ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของประชากรในจังหวัดระยอง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดระยอง
facebook   twiter

DataSet07_08 การบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ด้านสาธารณูปโภค ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต ของประชากรในจังหวัดระยอง มีจำนวนวงจร 29,078 วงจร เป็นข้อมูลเฉพาะของ TOT เดิมเท่านั้น ไม่รวมของค่ายอื่นๆ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของประชากรในจังหวัดระยอง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9ec3a7a4-0a43-4e3e-aa09-bb13afce12a2
คำสำคัญ สาธารณูปโภค
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ NT ระยอง
อีเมลผู้ติดต่อ somchanv@nt.ntple.co.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา NT ระยอง
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-31
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-05-31
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ฃุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
xlsx
ประชากรแฝง หมายถึง ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัย มาเรียน มาทำงานในจังหวัดนั้นๆ โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน ประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ 1.1 ประชากรแฝงกลางวัน (Commuter Population) แยกเป็น -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
url