ขนาดตัวอักษร |    
ทะเบียนราษฎร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดระยอง
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนประชากรไทยจังหวัดระยองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , จังหวัด , อำเภอ , ตำบล , หมู่บ้าน , ช่วงอายุ , อายุ , รายเดือน , จำนวนประชากร

Data source cannot be displayed.
ทะเบียนราษฎร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3a282f85-406c-4ebf-be7f-5143718a866a
คำสำคัญ จังหวัด จำนวนประชากร จำนวนประชากรทั้งประเทศ จำนวนประชากรแยกรายเดือน ช่วงอายุ ตำบล รายเดือน หมู่บ้าน อายุ อำเภอ เขตพื้นที่การปกครอง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
อีเมลผู้ติดต่อ Pokkrong.rayong01@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เดือนละ 1 ครั้ง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา www.dopa.go.th
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม www.dopa.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-31
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-05-31
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • สถานภาพการทำงาน
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf
ข้อมูลราคาข้าวเปลือกนาปีรวมรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
json xlsx
สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยานประกอบด้วย สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ความถี่ในการอัพเดท: รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx