รายชื่อชุดข้อมูลในโครงการที่ GBDi ได้ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อชุดข้อมูลในโครงการที่ GBDi ได้ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
facebook   twiter

ราการชื่อชุดข้อมูล ที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้รับมาจากหน่วยงานภายนอก

Data source cannot be displayed.
รายชื่อชุดข้อมูลในโครงการที่ GBDi ได้ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7dcd2872-b07d-434f-a77e-58a8e39278a3
คำสำคัญ dataset ชุดข้อมูล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ someone
อีเมลผู้ติดต่อ depathailand@depa.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำรวจชุดข้อมูลที่มีอยู่ใน GBDi
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้
  ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ เป็นชุดข้อมูลที่ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐได้นำข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
  csv
  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
  csv xml
  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
  xml csv