ขนาดตัวอักษร |    
กรอบคุณธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
facebook   twiter

กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Data source cannot be displayed.
กรอบคุณธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล cd57d142-ba63-4e53-b17d-b988895a18ca
คำสำคัญ กรอบการวิจัย นิติวิทยาศาสตร์ สถิติทางการ องค์กรคุณธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 28 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 28 กันยายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน
อีเมลผู้ติดต่อ opendata@cifs.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  กรอบการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย รายละเอียดของกรอบการประเมิน และขั้นตอนการดำเนินงานของ PISA
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2565  
  pdf
  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การได้เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC/Desktop) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook/Laptop, Netbook) คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) (เช่น...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
  csv xlsx
  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
  csv xlsx