ขนาดตัวอักษร |    
C8.1.2.1 ข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ รายสัปดาห์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์ที่มีผลกระทบกับพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

Data source cannot be displayed.
C8.1.2.1 ข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ รายสัปดาห์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 70d9d1df-14a5-41bc-ad15-79ec217c69d1
คำสำคัญ พยากรณ์อากาศ พืช รายสัปดาห์ สัตว์ เศรษฐกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 26 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายเทวินทร์ โจมทา
อีเมลผู้ติดต่อ agromet@metnet.tmd.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา "กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) กองบริการดิจิตอล (บด.) ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร"
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร (กษ.)
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tmd.go.th/agromet.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2016-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-10-25
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แสดงอินโฟกราฟิกพยากรณ์อากาศประจำวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx url
ข้อมูลพยากรณ์อากาศราย 7 วัน ที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx url
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx api