ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบแบบพื้นที่ได้ โดยระบุขอบเขตด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ ชื่อสถานที่ ชื่อภูมิภาค ที่ต้องการข้อมูลพยากรณ์อากาศ

ในการเรียกใช้ ผู้ใช้จะต้องระบุโดเมนของข้อมูลมาด้วย เนื่องจากข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้จากแบบจำลองการคำนวณที่โดเมนต่างๆ มีความละเอียดและระยะเวลาของผลพยากรณ์ต่างกันดังนี้

Domain 0 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 6 ชั่วโมงล่วงหน้า 126 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 27 กิโลเมตร Domain 1 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 3 ชั่วโมงล่วงหน้า 10 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 18 กิโลเมตร Domain 2 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 72 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 6 กิโลเมตร Domain 3 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 48 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 2 กิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dee83046-da14-4e34-9028-82f8c4d4ee6c
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ WRF พยากรณ์อากาศ อุตุนิยมวิทยา เชิงพื้นที่ โมเดล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สมควร ต้นจาร
อีเมลผู้ติดต่อ kuanmet@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api
ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มีนาคม 2567  
api