ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

Data source cannot be displayed.
ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 878cff8a-8a67-4d71-85a8-8a9f527dba66
คำสำคัญ ธรรมนูญ นาโส่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ (กข.)
อีเมลผู้ติดต่อ info@nationalhealth.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ธรรมนูญตำบลหนองหมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf