ขนาดตัวอักษร |    
รายงานรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุน ตามกลุ่มเด็กสงสัยว่าล่าช้า
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
facebook   twiter

ข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นส่วนของรายงานที่ดย.เป็นผู้รับผิดชอบ

Data source cannot be displayed.
รายงานรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุน ตามกลุ่มเด็กสงสัยว่าล่าช้า
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล db427b7e-01ab-4190-8a20-89129d551042
คำสำคัญ Host family sdg1 sdg1.2 sdg2 sdg2.1 sdg2.2 กลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงอาหาร ขอรับสิทธิเงินอุดหนุน คนจน คนเปราะบาง ครอบครัวเจ้าภาพ ความมั่นคงทางอาหาร ทารก ยุติความหิวโหย ยุทธศาสตร์ชาติที่1 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินเดือนเด็ก เด็ก เด็กถ้วนหน้า เด็กทารก เด็กแรกเกิด แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แผนแม่บทที่11
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อีเมลผู้ติดต่อ csgproject@dcy.go.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
แหล่งที่มา รายงานรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุน ตามกลุ่มเด็กสงสัยว่าล่าช้า
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลจำนวนสถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิaรนาม ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565  
  url
  ข้อมูลจำนวนสถิติการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565  
  url
  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  xls