ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

COVID19’ โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เข้ามาโหลด API ไปพัฒนาต่อกันเลยจ้ากับ High value datasets 'ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19’ โดย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สาย IT มาฟินได้เลยที่ https://data.go.th/dataset/covid19

#opendata #COVID19 #โควิด19 #สพร #DGA