กรมชลประทาน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กรมชลประทาน

ส่วนกลาง:ระดับกรม
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (3,564 )

ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
เกษตรกรรม
api