การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - องค์กร - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ (4,447 )

อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api