ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550
25 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557
24 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559
25 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2548
25 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2554
25 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2551
24 พฤษภาคม 2560  
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550
25 พฤษภาคม 2560  
csv