กรมการปกครอง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กรมการปกครอง

ส่วนกลาง:ระดับกรม
จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ (34,901 )

จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง (...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2564
การเมืองและการปกครอง
csv url