สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
1.ขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งาน NHSO Secure SmartCard Agent. 2.เอกสารการพัฒนาระบบ 3.ลิ้งค์การขอ TOKEN KEY (โซนทดสอบระบบ) 4.เอกสารเพื่อขอ TOKEN KEY โซนใช้งานจริงโปรแกรม NHSO...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 ธันวาคม 2565  
pdf url doc zip
2.1 เรื่อง โครงสร้างชุดข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) 2.2 เอกสารรายละเอียด API การรับข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 ธันวาคม 2565  
pdf