สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json xlsx
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx url pdf
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json xlsx
ปริมาณการใช้น้ำประปา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx csv
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/แปรรูปมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/แปรรูปมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json xlsx url