สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url rar csv
พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url rar csv