องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ส่วนท้องถิ่น:องค์การบริหารส่วนตำบล
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url pdf
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 องค์การบิหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf url