กรมชลประทาน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมชลประทาน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการชลประทานทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567  
api