ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปฏิทินกิจกรรมของสถาบันฯ ปฏิทินการรับรองของสำนักประเมิน หรือ องค์กร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2565  
url
แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 พฤษภาคม 2565  
url pdf
01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
url pdf csv
01_0205 HA เพื่อประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
url
04_0105 รายงานประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565  
url